Zaštita podataka

1. Kontrolna agencija

Kontrolna agencija:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Germany

E-Mail: info@vremeradar.rs
Telefon: +49 228 55937-998
Faks: +49 228 55937-80

2. Svrha

Mi u WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH ("WetterOnline" skraćeno) shvatamo zaštitu vaših podataka vrlo ozbiljno. Zato želimo da vas obavestimo o vrsti podataka koje prikupljamo, procesuiramo i koristimo. Naša posvećenost ovome je zasnovana na Zakonu o zaštiti podataka o telekomunikacijama-telemedijima (TTDSG) i Evropskoj opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Politika privatnosti za korišćenje naših aplikacija (Vreme&Radar, RegenRadar App) je navedena u nastavku.

3. Lični podaci

Lični podaci su svi podaci koji sadrže informacije o ličnim ili činjeničnim okolnostima određenog ili prepoznatljivog klijenta. Ovo uključuje, na primer, vaše ime, kućnu adresu, pol, datum rođenja, godine, broj telefona, adresu e-pošte ili IP adresu. Ova lista nije konačna i ima za cilj samo da ilustruje šta se može smatrati ličnim podacima.

4. Kakvu vrstu ličnih podataka prikupljamo, obrađujemo ili koristimo?

4.1 Prikupljanje i korišćenje podataka o lokaciji

Naše aplikacije omogućavaju da dobijete podatke o vremenu za vašu lokaciju. U tom cilju neophodno je omogućiti funkciju određivanja lokacije na vašem mobilnom uređaju. Čim je to omogućeno a pre nego što prvi put pokrenete aplikaciju, od vas će biti zatraženo da dozvolite pristup podacima o lokaciji. Nakon vaše potvrde, aplikacija ima stalan pristup informacijama o lokaciji. U podešavanjima vašeg mobilnog uređaja, možete da onemogućite pristup vašoj lokaciji u bilo koje vreme. U slučaju da je omogućen pristup odgovarajućim podacima, vaš mobilni uređaj će nam preneti lokaciju o radijskoj ćeliji u kojoj se nalazite. U slučaju da vaš mobilni uređaj ima GPS prijemnik, takođe će se preneti podaci o lokaciji. Podaci o lokaciji su zaokruženi na 0.01°, tako da nam vaša tačna lokacija neće biti otkrivena.

5. Vrsta ličnih podataka koje se prikupljaju, obrađuju ili koriste od strane trećih lica

5.1 Onlajn oglašavanje zasnovano na korišćenju

U nastavku želimo da vas obavestimo o podacima koji su prikupljeni, obrađeni i korišćeni od strane naših oglašavača:

5.1.1 Prikupljanje podataka u našim aplikacijama

U našim besplatnim aplikacijama se prikazuju reklame. U okviru ovih oglasa prikupljaju se ili koriste lični podaci. Tokom isporuke oglašavanja, mi i naši partneri za oglašavanje koristimo IP adresu, anonimne identifikatore uređaja (Advertising-ID) i informacije o uređaju (operativni sistem ili verzija, ID uređaja i jezik) kao i podatke pomenute pod 4.1 kako bismo mogli da postavimo relevantne reklame za vas.

5.1.2 Ko su naši partneri u oglašivanju i kako možete da odbijete prikupljanje podataka od strane naših oglašivača

Sledeći partneri za oglašavanje su odgovorni za prikupljanje podataka za isporuku onlajn oglašavanja:

Sakrij listu oglašivača

Obrada ličnih podataka (IP adresa, kolačići, identifikatori uređaja) zasniva se na vašem pristanku (u smislu člana 6 (1) (a) GDPR) ili, prema potrebi, na pravnoj osnovi legitimnog interesa (čl. 6 (1) (f) GDPR).

WetterOnline učestvuje u IAB evropskom okviru za transparentnost i saglasnost i pridržava se njegovih specifikacija i smernica. WetterOnline koristi platformu za upravljanje saglasnošću sa identifikacionim brojem 6.

Možete da prilagodite ili opozovete personalizovano oglašavanje i povezano prikupljanje i obradu podataka kroz podešavanja privatnosti.

5.2 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka u INFOnline merenju

Naša aplikacija koristi višestepenu metodu merenja INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) za određivanje statističkih pokazatelja u vezi sa korišćenjem naših usluga. Ova metoda ima za cilj statističko utvrđivanje intenziteta upotrebe, broja korisnika određene veb stranice i njihovog ponašanja na Internetu - na osnovu jedinstvene standardne procedure - i, prema tome, dobijanje vrednosti uporedivih na celom tržištu. Kao član Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Verbetragern eV (IVV - http://www.ivw.eu - Nemački revizorski biro za cirkulaciju), statistički podaci o upotrebi se redovno dobijaju od IVWa sa vrednostima za "'Page Impression" i "Posete" (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1 Osnova za obradu podataka

Merenje sa INFOnline Measurement (pseudonimni sistem: IOMp)) kompanije INFOnline GmbH se odvija u okviru merenja korišćenja uz saglasnost iz čl. 6 st. 1 t. a) GDPR.

Svrha obrade ličnih podataka je kreiranje vrednosti digitalnog učinka (page impression, poseta i tehnički klijent) za kreiranje statistike.

Statistika se koristi za praćenje i dokumentovanje korišćenja naše ponude.

5.2.2 Vrste podataka

Podaci prikupljeni INFOnline Measurement-om ne omogućavaju da se korisnik identifikuje kao osoba zbog vrste podataka i količine podataka. Koriste se biblioteke merenja koje automatski integrišu i izvršavaju neophodne senzore merenja za anonimnu (IOMb) i/ili pseudonimnu obradu podataka (IOMp) da bi se odredile ključne brojke kada se aplikacija (klijent) pozove.

U postupku anonimnog popisa (IOMb) uopšte nema obrade ličnih podataka, posebno IP adrese. Ovo je potpuno uklonjeno iz komunikacije i obrade. U tu svrhu, komunikacioni interfejs, takozvana 'servisna platforma', onemogućava razmenu IP adrese korisnika sa INFOnline sistemima u okviru INFOnline merenja. IP adresa kao lični podatak se odbacuje u postupku popisa na servisnoj platformi pre nego što se poziv merenja prosleđuje INFOnline-u. Takođe nema geolokacije pomoću IP adresa. Skup podataka generisan u postupku popisa je čista zbirka podataka PI.

Sa pseudonimnom procedurom merenja (IOMp), sledeći podaci se prikupljaju sa bibliotekom merenja, koja ima ličnu referencu u skladu sa Uredbom o zaštiti podataka EU:

IP adresa: Na internetu, svakom uređaju je potrebna jedinstvena adresa, takozvana IP adresa, za prenos podataka. Čuvanje IP adrese, barem na kratko, tehnički je neophodno zbog načina na koji internet funkcioniše. IP adrese se skraćuju za 1 bajt pre bilo kakve obrade i obrađuju se samo anonimno. Neskraćene IP adrese se ne čuvaju niti obrađuju.

Nasumično generisani identifikator klijenta: Merenje opsega koristi jedinstvene identifikatore krajnjeg uređaja ili potpis kreiran od različitih automatski prenetih informacija sa vašeg uređaja za prepoznavanje računarskih sistema. Merenje podataka i naknadno dodeljivanje odgovarajućem identifikatoru takođe može biti moguće pod određenim okolnostima ako pozovete druge aplikacije koje takođe koriste pseudonimnu proceduru merenja INFOnline GmbH. Sledeći jedinstveni identifikatori se mogu preneti INFOnline GmbH kao heš:

Identifikator oglašavanja

ID instalacije

Android-ID

ID dobavljača

Lični podaci u smislu EU-DSGVO se koriste samo za merenje ukoliko se korišćenje biblioteke/SDK vrši za korisnika kome je dodeljena individualna IP adresa i nasumično generisani identifikator klijenta za pozivanje sadržaja aplikacije. Pseudonimno merenje (IOMp) se sprovodi samo uz pozitivnu saglasnost korisnika sa platforme za upravljanje pristankom (CMP).

5.2.3 Korišćenje podataka

Procedura merenja INFOnline GmbH koja se koristi u ovoj aplikaciji određuje podatke o upotrebi. Ovo se radi da bi se prikupile vrednosti učinka na stranici, poseta i klijenta.

Geolokacija: Alokacija korišćenja aplikacije na lokaciju poziva se odvija isključivo na osnovu anonimne IP adrese i samo do geografskog nivoa saveznih država/regija. Na osnovu ovako dobijenih geografskih informacija ni u kom slučaju se ne može izvesti zaključak o konkretnom mestu stanovanja korisnika.

Spajanje podataka o korišćenju između ponuda: Podaci o korišćenju tehničkog klijenta (npr. pregledač na uređaju) se spajaju između aplikacija i čuvaju u bazi podataka.

5.2.4 Trajanje skladištenja podataka

INFOnline GmbH. ne čuva punu IP adresu.

IP adresa se koristi samo za prijem paketa podataka i zatim se skraćuje za 1 bajt. U postupku popisa, skraćena IP adresa se odbacuje; u pseudonimnom postupku čuva se najduže 60 dana. U pseudonimom postupku podaci o korišćenju se čuvaju u vezi sa jedinstvenim identifikatorom najviše 6 meseci.

5.2.5. Prenos podataka

IP adresa kao ni skraćena IP adresa se ne prosleđuju.

5.2.6 Dodatne informacije

Dodatne informacije o zaštiti podataka u postupku merenja mogu se naći na sajtu INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), koji upravlja postupkom merenja.

5.3 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka putem "Google Analytics"

Da bi analizirao ponašanje korisnika, ova aplikacija koristi "Google Analytics", usluge analize Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( skraćeno „Google”).

Informacije o upotrebi (tipu i verziji vašeg uređaja, operativnom sistemu, pregledanim sajtovima, datumu i vremenu vaše posete, rezoluciji ekrana, kao i korišćenoj IP adresi) se šalje na Google server u SAD i čuva se tamo. Želimo da istaknemo da anonimizujemo IP adresu pre prenosa. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa se prenosi na Google server u SAD-u i skraćuje se tamo. U naše ime, Google koristi prenesene informacije kako bi procenio vašu upotrebu naše aplikacije, sastavili izveštaje o aktivnostima i pružili dodatne usluge u vezi sa korišćenjem. Google takođe može preneti informacije trećim licima, ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju informacije u ime Googla-a. Ni u kom slučaju, Google neće povezati vašu IP adresu sa drugim Google podacima.

Pored toga, koristimo i reklamne funkcije"Google Analytics". Pomoću ovih funkcija moguće je anonimno sakupljati i obrađivati socio-demografske podatke pomoću specifičnog ID uređaja.

Koristeći našu aplikaciju, slažete se sa korišćenjem vaših podataka prikupljenih od strane "Google" i obrade podataka u gore opisane svrhe. Da zabranite prikupljanje i korišćenje podataka od strane "Google Analytics" u ovoj aplikaciji, molimo vas isključite opciju "Pošalji anonimne podatke o korišćenju" na dnu ove izjave o zaštiti podataka.

5.4 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka uz "Firebase Analytics"

Da bi analizirali ponašanje korisnika i integrisali podatke sa Firebase Cloud servisa, naša aplikacija koristi usluge "Firebase Analytics".

"The Firebase-SDK (Software Development Kit)" prikuplja informacije o verziji aplikacije, vrsti uređaja, verziji operativnog sistema, vremenu instalacije aplikacije, kao i o uzrastu korisnika. Dalje, pomoću dodatnih aktivnosti, "Firebase SDK" prikuplja informacije tokom korišćenja aplikacije. Prikupljanje podataka "Firebase-SDKs" je bazirano na aktivnostima kao što su instalacija i pokretanje aplikacije, ažuriranja, ponovna instalacija, ažuriranje operativnog sistema, brisanje podataka o aplikacijama, prekidu rada i kupovinama putem aplikacije, otvaranju reklamnih poruka i ažuriranju aplikacije pomoću dinamičkog linka. Za svaki od ovih događaja prikuplja se broj posetilaca, broj korisnika koji pokreću događaj i, ako je dostupna, vrednost događaja. Za identifikaciju uređaja, "Firebase-SDK" koristi specifičan ID uređaja.

Koristeći našu aplikaciju, slažete se sa korišćenjem vaših podataka prikupljenih od strane "Firebase" i obrade podataka u gore opisane svrhe. Da zabranite prikupljanje i korišćenje podataka od strane "Firebase Analytics" u ovoj aplikaciji, molimo vas isključite opciju "Pošalji anonimne podatke o korišćenju" na dnu ove izjave o zaštiti podataka.

5.5 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka sa Facebook-SDKs

U ovoj aplikaciji integrišemo tzv. Facebook-SDKs. Ovaj softver dozvoljava praćenje vrste reklamne kampanje na Facebook-u koja je korisnike privukla da preuzmu našu aplikaciju. U tom smislu, prenosimo Facebook-u određeni ID oglašavanja za određeni uređaj, verziju aplikacije i informaciju da je aplikacija pokrenuta ili otkazana.

Možete prigovoriti prikazu ciljanog oglašavanja putem Facebook-a u ovoj aplikaciji tako što ćete onemogućiti opciju "Pošalji anonimne podatke o korišćenju" na dnu ove stavke za zaštitu podataka.

5.6 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka putem Facebook Custom Audience

Na našim stranicama integrisali smo remarketing oznake s društvene mreže Facebook koja se nalazi na adresi 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Oni služe u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Uz pomoć dobijenih podataka možemo bolje dizajnirati naše Facebook aktivnosti i, na primer, prikazivati objave ili oglase samo za posetitelje naše web stranice. Ako posetite naše stranice, uspostavlja se direktna veza između vašeg pretraživača i Facebook servera putem remarketing oznaka. Facebook tada prima informaciju da ste posetili našu stranicu sa svojom IP adresom. Facebook tada može povezati posete našim stranicama s vašim korisničkim nalogom. Ovako dobijeni podaci mogu se koristiti za prikazivanje Facebook oglasa. Želeli bismo istaći da nemamo nikakvih saznanja o sadržaju prenesenih podataka ili njihovoj upotrebi od strane Facebooka. Više informacija o tome možete pronaći u Facebook pravilima o privatnosti na https://www.facebook .com/about/privacy/. Ako ne želite prikupljanje podataka putem Custom Audience, ovde možete to onemogućiti:

5.7 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka kada se koristi Batch

Naša aplikacija koristi uslugu Batch za slanje "puš" poruka. Provajder je IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Pariz, Francuska.

Obrada ličnih podataka zasniva se na vašem pristanku (čl. 6. par 1. knj. DSGVO) za slanje "puš" poruka ili na našim legitimnim interesima (čl. 6. par 1. knj. DSGVO) u optimizaciji naših "puš" poruka. Batch prima sledeće podatke od nas za slanje "puš" poruka:

pseudonimizovani korisnički ID,

vaša IP adresa,

puš žeton,

status o odluci da li želite da primate obaveštenja,

informacije o pretraživaču i operativnom sistemu,

geo-bazirane informacije i

informacije o korišćenoj verziji paketa, poslatim porukama i načinu korišćenja.

Batch pristupa LocalStorage-u pretraživača. U isto vreme, koristimo alate iz Batch-a da bismo zabeležili upotrebu različitih funkcija aplikacije i pružili vam ciljanu ponudu putem puš obaveštenja.

Sa Batch-om smo zaključili Ugovor o obradi podataka (DPA), kojim obavezujemo Batch da štiti podatke naših kupaca i da ih ne prosleđuje trećim licima, kao i da poštuje zahteve DSGVO-a.

Ako želite da izbrišete podatke prikupljene o vašoj aktivnosti, kliknite ovde.

Više informacija o obradi podataka od strane Batch-a možete pronaći na https://batch.com/privacy-policy.

5.8 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka kada koristite Crazy Egg

U našim aplikacijama koristimo uslugu veb analize „Crazy Egg“ koju pruža Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, SAD. Ovo nam omogućava da prikupljamo i obrađujemo aktivnosti i radnje posetilaca naše veb stranice u pseudonimnim korisničkim profilima kako bismo poboljšali i optimizovali dizajn naših aplikacija na osnovu analize ponašanja posetilaca. Kolačići se takođe čuvaju na vašem računaru u tu svrhu. Informacije koje generišu ovi kolačići o korišćenju naših aplikacija se prenose na server kompanije Crazy Egg Inc. u SAD i tamo čuvaju u pseudonimnim korisničkim profilima. Crazy Egg obrađuje sledeće informacije:

anonimizirana IP adresa

prikazane stranice i kretanja na ovoj stranici

broj i pozicija klikova na linkove

tip i verzija pretraživača

veličina ekrana uređaja koji se koristi

Sklopili smo ugovor za obradu na osnovu čl. 28 GDPR u vezi sa standardnim ugovornim klauzulama EU sa Crazy Egg, u kojima se Crazy Egg obavezuje da će štititi podatke naših korisnika i obrađivati ih u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. Crazy Egg koristi podatke prikupljene isključivo u naše ime iu svrhe navedene ovde. Crazy Egg više ne koristi podatke ili ih otkriva trećim licima. Podaci koje prikuplja Crazy Egg ne čuvaju se zajedno sa drugim ličnim podacima korisnika naše aplikacije.

Obrada ličnih podataka vrši se na osnovu vašeg pristanka putem našeg banera za kolačiće (čl. 6 (1) lit. a GDPR).

Svoj pristanak za obradu vaših podataka možete opozvati u bilo kom trenutku putem našeg banera za kolačiće. Alternativno, možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka od strane Crazy Egg na http:// www.crazyegg.com/opt-out ili sprečiti čuvanje kolačića putem odgovarajućih podešavanja u vašem pretraživaču.

5.9 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka prilikom korišćenja Contentful-a

Delovi sadržaja naših aplikacija dostupni su putem mreže za isporuku sadržaja (CDN) tvrtke Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin). Pristupom ovim sadržajima uspostavlja se veza sa Contentful GmbH. Korištenje CDN-a sa sadržajem temelji se na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 lit. f GDPR. Vaša IP adresa i podaci o korišćenom pretraživaču biće obrađeni od strane Contentful CDN-a samo u gore navedene svrhe i za održavanje funkcionalnosti i sigurnosti. Trajanje čuvanja obrađenih podataka i dalje informacije mogu se pronaći u politici privatnosti Contentful GmbH na https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka tokom reprodukcije medija na zahtev i prenosa uživo

Aplikacija pruža striming sadržaja preko partnera Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Nemačka) i THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3. sprat Leuven 3012, Belgija). Kada se pozove stranica na kojoj se nude uređaji za reprodukciju strimova, informacije o vašem pretraživaču i vašoj IP adresi, sa kojom posećujete našu stranicu, se prenose na servere gore navedenih provajdera.

Korišćenje striming servisa Akamai CDN i THEO Technologies NV zasnovano je na našim legitimnim interesima prema čl. 6 (1) (f) GDPR. Za više informacija, možete pogledati politiku privatnosti kompanije Akamai Technologies GmbH na https://vvv.akamai.com/de/de/privaci-policies/ i THEO Technologies NV na https://vvv.theoplaier.com/terms.

6. Prava subjekta podataka

Subjekt podataka ima sledeća prava:

Pravo pristupa (član 15 GDPR)

Pravo na ispravku (član 16 GDPR)

Pravo na prigovor (član 21 GDPR)

Pravo na brisanje (član 17 GDPR)

Pravo na ograničenje obrade (član 18f GDPR)

Pravo na prenos podataka (član 20 GDPR)

Za ovu vrstu zahteva kontaktirajte datenschutz@wetteronline.de direktno. Za ovakav zahtev je neophodno potvrditi ko je osoba koja se interesuje.

Svaki subjekat podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu. Možete se obratiti nadležnom organu za zaštitu podataka za vašu lokaciju ili nadležnom organu za zaštitu podataka (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

7. Redovno ažuriranje obaveštenja o zaštiti podataka

Pravni okvir koji se odnosi na nas kao pružaoca usluga podložan je izmenama i dopunama. Ove izmene i dopune zahtevaju povremeno ažuriranje polisa o privatnosti podataka. Stoga ćemo vas obavestiti o mogućim izmenama.

8. Kontaktirajte nas

Ako želite da nas kontaktirate možete učiniti putem:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Germany

E-Mail: info@vremeradar.rs
Telefon: +49 228 55937-998
Faks: +49 228 55937-80