Kvalitet vazduha u Bar području

Bar
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro