Kvalitet vazduha u Bijelo Polje području

Bijelo Polje
Dobro
Veoma dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Veoma zagađeno
Ekstremno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro